نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک

نرم افزار تلفن گویای شفاداک
نرم‌افزار نوبت‌دهی تلفنی شفاداک
1396-03-10
اپلیکیشن شفاداک ویژه بیماران
اپلیکیشن موبایل شفاداک
1396-03-10
نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک

نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک

سامانه مدیریت کلینیک شفاداک (SCMS: Shafadoc Clinic Management System)

سامانه مدیریت کلینیک شفاداک، جهت پذیرش بیمار و مدیریت کلینیک توسط شرکت آفتاب شفا طراحی و توسعه داده شده است.

ویژگی‌های اصلی این سامانه عبارتند از:

• تعریف و ویرایش خدمات‌ قابل ارایه توسط کلینیک

• تعریف و ویرایش دارو یا تجهیزات قابل ارایه توسط کلینیک

• تعریف و ویرایش بیمه‌های تحت پوشش

• تشکیل پرونده برای بیمار و ویرایش اطلاعات آن

• تعریف و ویرایش پزشک و اپراتور

• گزارش‌گیری‌ از درآمد کلینیک بصورت روزانه یا دوره‌ای و چاپ آن‌ها

• گزارش‌گیری‌ ازخدمات انجام گرفته برای بیماران کلینیک بصورت روزانه یا دوره‌ای و چاپ آن‌ها

• صدور قبض و صورت‌حساب بیمار

• …

 

نمایی از نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک

نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک

نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک