فارماکوپه یا دارونامه که تحت عنوان نرم افزار دستور دارویی نیز از آن یاد می‌شودنرم افزاری است که لیست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی موارد مصرف ،‌عوارض جانبی ،‌نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه ، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روش‌های فیزیکی و شیمیایی و … در آن بطور کاملاً‌مفیدی قید شده است. همچنین استانداردهایی که در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند در این نرم افزار موجود می‌باشند.

 • شفادارو
  Client
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  Date
  ۱۳۹۴-۱۰-۱۷
  فارماکوپه یا دارونامه که تحت عنوان نرم افزار دستور دارویی نیز از آن یاد می‌شودنرم افزاری است که لیست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل […]