شفادارو

شفادارو
  • وظیفهسیستم یکپارچه اطلاعات دارویی بیمارستان ها و مراکز درمانی و فراهم آوردن دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت و تلفن های هوشمند

فارماکوپه یا دارونامه که تحت عنوان نرم افزار دستور دارویی نیز از آن یاد می‌شودنرم افزاری است که لیست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی موارد مصرف ،‌عوارض جانبی ،‌نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه ، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روش‌های فیزیکی و شیمیایی و … در آن بطور کاملاً‌مفیدی قید شده است. همچنین استانداردهایی که در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند در این نرم افزار موجود می‌باشند.